XIN CẦU NGUYỆN

 

Quí Vị kính mến,

 

Quí Vị có thể viết những ý chỉ cầu nguyện và gởi cho Đan Viện. Các Cha các Thày sẽ cầu nguyện trong các giờ Kinh Nguyện hằng ngày.

 

Nguyện xin Thiên Chúa, nguồn tình thương, ban cho Quí Vị và thân quyến luôn được dư tràn hồng ân và ơn bình an!

 

Your details were sent successfully!