top of page

BẢO TRỢ

NGÀY THÁNH THỂ XIV - 2023

 

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm xin chân thành tri ân Quý Ân Nhân và Quý Dịch Vụ Thương Mại giúp Bảo Trợ kinh phí cho NGÀY THÁNH THỂ XIII-2022 và trong những năm qua.

 

Nguyện xin Thiên Chúa trả công ơn bội hậu cho tất cả Quý Ân Nhân!

 

Moore Funeral Home

1219 N. Davis Dr.

Arlington, TX 76012

Tel: 817-275-2711

 

Dr. Kelly Le, MD

Premier Family Medical PA

6800 Alma Dr.

Plano, TX 75023

Tel: 972-527-6065

 

Dr. Dominic T. Hoang, D.D.S.

Dr. Smile Dentistry

6800 Alma Drive, Suite 101

Plano, TX 75023

Tel: 469-467-8007

Fax: 972-801-9175

 

Hong Kong Market Place

Asia Time Square

2615 W. Pioneer Pkwy #100

Grand Prairie, TX 75051

Tel: 972-988-8811

 

Vietnam Plaza Grocery Store

4101 E. Belknap Street

Haltom City, TX 76111

Tel: 817-838-0866

Lisa’s Chicken

5100 Broadway Avenue

Haltom City, TX 76117

Tel: 817-831-3333

 

Đức Hương GIÒ CHẢ (Houston)

11360 Bellaire Blvd. #950

Houston, TX 77072

Tel: 281-988-6155

 

Đức Hương GIÒ CHẢ (Dallas)

3347 W. Walnut Suite 268

Garland, TX 75042

Tel: 972-408-3359

 

Crown Dental

“Royal, Quality Care for a Beautiful Smile”

2729 S. Lancaster Rd.

Dallas, TX 75216

Tel: 214-371-3131

www.dfwcrowndental.com

 

Saigon Dallas Media LLC

10935 Estate Lane, Suite S180

Dallas, TX 75238

Tel: 214-389-2563

Fax: 855-503-7687

 

 

 

bottom of page