THÔNG BÁO

 

NGÀY THÁNH THỂ XIII - 2022

 

Trong tâm tình tôn thờ Chúa Giê-su trong Phép Thánh Thể, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng kính báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về NGÀY THÁNH THỂ XIII, từ ngày 16-19/6/2022, với chủ đề: «Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê» (Lc 9,17a).

Vì tình cảnh chung của cơn dịch COVID-19, Đan Viện giữ NGÀY THÁNH THỂ XIII theo qui định chung của Giáo Quyền và Chính Quyền.

 

Đan Viện mời gọi quý khách hành hương giữ những tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe!

Những chi tiết khác xin Quý Vị liên lạc về Đan Viện tại số điện thoại: 903-396-3201.

 

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và là thần lương, ban muôn hồng ân và sức khỏe cho quý vị!

Trân trọng kính mời,

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

và các Đan Sĩ