THÔNG BÁO

 

NGÀY THÁNH THỂ XII - 2021

 

Trong tâm tình tôn thờ Chúa Giê-su trong Phép Thánh Thể, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng kính báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về NGÀY THÁNH THỂ XII, sẽ được diễn tiến trong khuôn khổ của Nhà Dòng từ ngày 10-13/6/2021, với chủ đề: «Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy» (Mc 14,22a).

Vì tình cảnh chung của cơn dịch COVID-19, Đan Viện giữ NGÀY THÁNH THỂ XII theo qui định chung của Giáo Quyền và Chính Quyền.

 

Đan Viện và Ban Ẩm Thực phục vụ các món ăn tại Lều Ăn.  Đan Viện mời gọi quý khách hành hương giữ những tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe!

Những chi tiết khác xin Quý Vị liên lạc về Đan Viện tại số điện thoại: 903-396-3201.

 

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và là thần lương, ban muôn hồng ân và sức khỏe cho quý vị!

Trân trọng kính mời,

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

và các Đan Sĩ