top of page

RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ

 

Theo nguồn tài liệu cho biết Kiệu Thánh Thể được Đức Giáo Hoàng Urbanô IV thiết lập năm 1264.  Nhưng mãi đến thế kỷ XIV, Kiệu Thánh Thể mới được phổ biến cách rộng rãi hơn.

Kiệu Thánh Thể được đề cập trong luật của Giáo Hội và được khuyến khích cử hành với những điều kiện theo phép của Đấng bản quyền. Giáo Luật điều 944 viết:

(1) Ở đâu Giám Mục giáo phận xét có thể được, nên tổ chức kiệu Mình Thánh qua các công lộ để tuyên chứng công khai lòng tôn kính Thánh Thể, đặc biệt trong ngày lễ kính trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

(2) Giám Mục giáo phận có thẩm quyền ra những chỉ thị về việc kiệu Thánh Thể, hầu bảo đảm việc tham dự và tính cách trang nghiêm của cuộc rước.

 

Trong địa phận, Đức Giám Mục chỉ thị về việc rước kiệu Thánh Thể vì ngài có thẩm quyền điều hành. Khoản luật trên khuyến khích rước kiệu Mình Thánh công cộng, khi Đức Giám Mục chuẩn phép. Đức Giám Mục xem xét và quyết định cho rước kiệu với điều kiện kiệu rước phải được tôn nghiêm và cung kính, và thực sự là một dấu chỉ của đức tin và lòng tôn thờ.

Chẳng vậy Giáo Lý Công Giáo cũng có đề cập đến việc rước kiệu Thánh Thể: “…. Hội Thánh Công Giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh lễ nữa, bằng cách… rước kiệu Thánh Thể với đông đảo dân chúng vui mừng tham dự” (GLCG 1378).

Kiệu rước được thận trọng chuẩn bị và tổ chức.  Các việc chuẩn bị dưới sự hiểu biết và định đoạt theo tình huống và ước tính thích hợp về thời gian, địa điểm, tổ chức và điều khiển.  ‘Kiệu Thánh Thể nên được rước như là một bằng chứng công khai về đức tin và lòng tôn sùng, và đặc biệt nên được rước trong ngày Lễ Trọng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.  Do vậy kiệu rước phải được tổ chức, theo chỉ thị của Đức Giám Mục, đúng mức liên quan đến nơi chốn, cách bố trí, sự an toàn cho sự sùng kính đối với Phép Thánh Thể’ (trích Eucharisticum mysterium 59).

Kiệu Thánh Thể được tổ chức vào ngày Lễ Trọng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu hay được tổ chức cận ngày Lễ. Thứ đến, khi hoàn cảnh cho phép tổ chức, Kiệu Thánh Thể được nhấn mạnh là một dấu chỉ của đức tin và việc tôn sùng chung.  Giáo Hội mời gọi: “Các tín hữu phải hết sức tỏ lòng tôn kính Bí Tích Thánh Thể… Trong khi giải thích đạo lý về Bí Tích Thánh Thể, các chủ chăn phải ân cần dạy cho các tín hữu về nghĩa vụ sùng kính này” (Giáo Luật, điều 898).

Thời điểm thuận tiện để rước Kiệu Thánh Thể là ngay sau Thánh Lễ.  Liên quan đến việc rước Kiệu Thánh Thể cần có sự bố trí người tham dự, đường xá được dọn dẹp sạch sẽ, các trạm – bàn thờ -- được đặt dọc theo đường rước và có ban phép lành ở tại mỗi trạm.  Bên cạnh đó, trong khi rước các bài hát và lời nguyện về Thánh Thể được dùng.

 

 

Fr. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

Đan Trưởng

bottom of page