top of page

GIÁNG SINH 2022

- Dec. 24, at 10:30 pm - Christmas Vigils in Vietnamese, at the Holy Relics Chapel.

- Saturday Dec. 24, at 00:00 am: Christmas Midnight Mass, at the Holy Relics Chapel.

- Sunday Dec. 25, at 11:00 am: Christmas Day Mass, at the Holy Relics Chapel.

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - MERRY CHRISTMAS

2022

 

Trong niềm vui Mừng Chúa Giáng Sinh,

Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM

kính chúc toàn thể Quí Vị và gia đình

được tràn đầy ân sủng và ơn bình an

của Chúa Hài Đồng Giê-su!

Đan Viện kính chúc Quí Vị 

Năm Mới 2023 

AN KHANG và HẠNH PHÚC!

 

------------------

 

We wish you and your family a

MERRY CHRISTMAS

 filled with God's love, grace, and peace!

We also wish you and your loved ones

HAPPY NEW YEAR 2023!

 

 

bottom of page