NGÀY THÁNH THỂ XI

11-14/6/2020

 

- Chủ Đề

- Thông Báo

- Rước Kiệu

- Bảo Trợ 

 

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH X-2019

 

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - MERRY CHRISTMAS

 

Trong niềm vui Mừng Chúa Giáng Sinh,

Đan Viện Biển Đức THIÊN TÂM

kính chúc toàn thể Quí Vị và gia đình

được tràn đầy ân sủng và ơn bình an

của Chúa Hài Đồng Giê-su!

Đan Viện kính chúc Quí Vị 

Năm Mới 2020 

AN KHANG và HẠNH PHÚC!

 

------------------

 

We wish you and your family a

MERRY CHRISTMAS

 filled with God's love, grace, and peace!

We also wish you and your loved ones

HAPPY NEW YEAR 2020!