top of page

KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN

 

Trong tâm tình cảm mến và tạ ơn hồng ân Thiên Chúa bao la,

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

xin dâng muôn lời tán tụng tình thương Thiên Chúa

trân trọng kính mời QUÝ VỊ

vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự

Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 5 năm Thành Lập Đan Viện.

 

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc

11 giờ sáng, thứ Bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014.

 

Sau Thánh Lễ, xin kính mời QUÝ VỊ  lưu lại dùng cơm trưa

với Cộng Đoàn Đan Viện chúng tôi.

 

                                                       

                                                               Thiên Tâm Ngày 3 tháng 9 năm 2014

                                                                 

                                                             Trân Trọng,

 

                                                             Fr. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

                                                                   và Các Đan Sĩ

 

 

bottom of page