top of page

Thánh Biển Đức (480-547)

Thánh Biển Đức sinh năm 480 tại Subiaco, nước Ý, trong một gia đinh trung lưu.  Ngài có một người em gái sinh đôi, thánh nữ Scholastica.

 

Thánh Biển Đức được cha mẹ gởi xuống Rôma học đại học.  Sau khi theo học một thời gian ngắn, thánh nhân đã tự trốn khỏi nơi xa hoa tráng lệ đầy những trụy lạc của thành Rôma, để rút lui vào đồi núi sống đời cô tịch. Ngài đến ở trong một hang động trong vòng 3 năm ở Subiacô.  Suốt thời gian ở trong hang như vậy, một đan sĩ tên là Romanô thỉnh thoảng đem đến cho ngài ít lương thực để sống.  Sau 3 năm, các mục đồng phát hiện nơi ngài ở, rồi dần dần có nhiều người đã xin ngài hướng dẫn thiêng liêng. Kế đến vì số người đến thọ giáo quá đông, thánh nhân bắt đầu thành lập các Đan Viện, và chính tại ở Subiacô ngài đã lập được 12 Đan Viện.

 

Vào khoảng năm 529, ngài giao các đan viện ở Subiacô cho một số đồ đệ, đặc biệt là người đồ đệ đáng tin tưởng nhất là thánh Maurô.  Cùng với một số đồ đệ, thánh nhân đã lên núi Monte Cassinô lập Đan Viện, cách Rôma quãng chừng 60 cây số.  Chính tại Đan Viện Monte Cassinô này, ngài đã soạn thảo bản Tu Luật, mà sau này được gọi Luật Biển Đức.  Cũng tại Đan Viện Monte Cassinô này, thánh nhân đã từ trần ngày 21/3 năm 547 trong vòng tay của các đan sĩ với tư thế đứng giang tay ngợi khen Chúa sau khi đã lãnh chịu Mình Thánh Chúa.

 

Với công trạng to lớn đóng góp cho Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên dương và đặt ngài làm quan thày của Châu Âu năm 1964. Năm 1980, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt ngài quan thày của Châu Âu cùng với hai Thánh Cyrillô và Methôđiô. Trong Lịch Phụng Vụ Công Giáo, Giáo Hội mừng Lễ Thánh Biển Đức vào ngày 11/7.

bottom of page