Hình ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 25 / 11 / 2017

(Photos of the Diaconate Ordination - Nov. 25, 2017)

NGÀY THÁNH THỂ IX

7-10/6/2018

- Chủ Đề

- Rước Kiệu

- Thông Báo

- Bảo Trợ 

- Khách Sạn – Hotels

 

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH VIII-2017

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

© 2009 by Benedictine Monastery of Thien Tam

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square