top of page

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN

- Thánh Lễ Khấn Trọng

(ngày 21/4/2018)

----------

- Truyền Chức Linh Mục

​(ngày 13/1/2018)

 

 

--------------

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH VIII-2017

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

(Hình Ảnh)

 

 

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Ngày 25 tháng 11 năm 2017

Dominic Dat PHÙNG MAI LƯỢNG, OSB

 

--------------------------------

 

Với niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

vui mừng kính báo và trân trọng kính mời

 

QUÍ VỊ

 đến tham dự

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

của

Đan Sĩ Dominic Dat

Phùng Mai Lượng, OSB

vào lúc 11 giờ sáng ngày 25/11/2017

do

Đức Cha Vicentê Nguyễn Mạnh Hiếu

Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto, CANADA

tại

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm.

 

**********************

 

Trân Trọng Kính Mời

 

 

LM. Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, OSB

và Cộng Đoàn.

 

bottom of page