top of page

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN

- Thánh Lễ Khấn Trọng

​(ngày 21/4 /2018)

---------------

 

- Truyền Chức Linh Mục

​(ngày 13/1/2018)

- Truyền Chức Phó Tế

(ngày 25/11/2017)

 

--------------

- Hình ảnh

NGÀY THÁNH TH VIII-2017

- Thơ

NGÀY THÁNH THỂ VI-2015

THÁNH LỄ KHẤN TRỌNG

 

 

Trong niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

vui mừng kính báo và trân trọng kính mời

 

QUÍ VỊ

 

đến tham dự

 

Thánh Lễ Khấn Trọng

 

của

 

1/ Đan Sĩ Giacôbê Năm  

Đỗ Anh Tuấn, OSB

 

2/ Đan Sĩ Vicentê Dương

                 Nguyễn Xuân Thành, OSB

                

3/ Đan Sĩ Phalô Tống Viết Bường

                 Nguễn Trung Tá, OSB

 

vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy

 ngày 21/4/2018

tại

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

 

**********************

 

 

Trân Trọng Kính Mời

 

 

 

LM. Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, OSB

và Cộng Đoàn.

 

bottom of page