CHƯƠNG TRÌNH       

NGÀY THÁNH THỂ XI– 2020

 

THỨ NĂM

(Ngày 11 tháng 6 năm 2020)

 

7:30 pm                         Thánh Lễ Khai Mạc

                                      Cầu Cho Giáo Hội Hoàn Vũ                                      

9:45 – 10:45 pm            Hội Thảo (1)  

11:00 pm                       Chầu Thánh Thể chung: 1 giờ

12:00 - 7:00 am             Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

  

THỨ SÁU

(Ngày 12 tháng 6 năm 2020)

7:00 am                         Báo Thức

7:30 am                         Thánh Lễ Sáng

                                      Biệt Kính Thánh Cả Giuse                                     

10:00 am -12:00 pm      Hội Thảo (2) & Hội Thảo (3)

1:30 -3:00 pm                Hội Thảo (4) & Hội Thảo (5) 

3:00-3:45 pm                 Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa

                                       Hội Thảo Giới Trẻ (1) 

4:00-5:30 pm                 Hội Thảo (6) & Hội Thảo (7) 

7:30 pm                         Thánh Lễ Đại Trào

                                       Biệt Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 9:30 pm.                        Đi Đàng Thánh Giá                      

11:00 pm                        Chầu Thánh Thể chung: 1 giờ

12:00 - 7:00 am              Chầu Thánh Thể Cá Nhân

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

THỨ BẢY

(Ngày 13 tháng 6 năm 2020)

7:00 am                          Báo Thức

7:30 am                          Thánh Lễ Sáng

                                       Biệt Kính Đức Trinh Nữ Maria                                      

10:00 am -12:00 pm      Hội Thảo (8) & Hội Thảo (9) 

                                       Hội Thảo Giới Trẻ (2)

1:30-3:30 pm                 Hội Thảo (10) & Hội Thảo (11) 

                                       Hội Thảo Giới Trẻ (3) 

3:00-3:45 pm                 Giờ Đền Tạ Mẫu Tâm

4:00-5:30 pm                 Hội Thảo (12) & Hội Thảo (13)

7:30 pm                         Thánh Lễ Đại Trào

                                       Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su

                                       Rước Kiệu Thánh Thể                                     

10:30 pm – 12:00 am     Văn Nghệ & xổ số

12:00 - 7:00 am              Chầu Thánh Thể Cá Nhân

                     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

CHÚA NHẬT

(Ngày 14 tháng 6 năm 2020)

7:30 am                            Thánh Lễ Bế Mạc

                                         Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su

                                         

                                         

                                        

 

© 2009 by Benedictine Monastery of Thien Tam

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square