top of page

CHỦ ĐỀ

 

 

NGÀY THÁNH THỂ XIV

8-11 / 6 / 2023

 

 

“TÔI LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG”

(Gio-an 6,51a)

 

Chúa Giê-su là bánh trường sinh, và là bánh hằng sống từ trời xuống.  Chúa Giê-su là bánh nuôi dưỡng chúng ta, bất cứ ai ăn bánh này thì khỏi phải chết.  Chúa Giê-su khẳng định cách rõ rằng, Người là bánh hằng sống từ trời xuống, và ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, đã đến thế gian từ trời xuống.  Chúa Giê-su trở thành của ăn cho chúng ta là thức ăn tinh thần.  Chúa Giê-su trở nên thức ăn cho chúng ta được kết hiệp với Người, chia sẻ sự sống của Chúa phục sinh.  Nhờ vậy, chúng ta được Chúa Thánh Thần, là Thần Khí biển đổi thông ban cho chúng ta sự sống.

        

Chúa Giê-su là bánh hằng sống cho chúng ta ăn.  Ai ăn bánh trườnng sinh, thì được chính bánh, là Chúa Giê-su, đồng hóa chúng ta.  Quả thật, chính Chúa Giê-su biển đổi chúng ta, ban cho chúng ta chính sự sống của Chúa.  Chính vì vậy, Mình và Máu thánh Chúa là của nuôi linh hồn chúng ta.  Chúa Giê-su thông ban thần tính của Chúa cho chúng ta được sống.

Chúa Giê-su là bánh hằng sống từ trời xuống để thánh hóa chúng ta.  Chúa Giê-su từ trời xuống để cứu độ nhân loại.  Chúa đến để xóa bỏ tội trần gian, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha.  Chúa Giê-su hiến thân, hiến cả mình và máu chuộc, làm của ăn tinh thần nuôi dưỡng chúng ta.  Chúa Giê-su trở nên sự kết hiệp cần thiết cho chúng ta với Chúa Cha. 

         

Tại Bàn Tiệc Thánh Thể, chúng ta được diễm phúc rước Chúa mỗi ngày.  Nhờ của ăn tinh thần do chính Chúa Giê-su ban, chúng ta được kết hợp với Chúa, và mong được trở nên những Ki-tô hữu đích thực.  Điều Chúa Giê-su muốn, là chúng ta thuộc trọn về Chúa.  Sự sống của Chúa Giê-su thông ban chính là sự sống đời đời, trên trời!

 

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

bottom of page