CHỦ ĐỀ

 

 

NGÀY THÁNH THỂ XIII

16-19 / 6 / 2022

 

 

“MỌI NGƯỜI ĐỀU ĂN, VÀ AI NẤY ĐƯỢC NO NÊ”

(Lu-ca 9,17a)

 

“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.  Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lc 9,17).

Cả bốn sách Tin Mừng đều thuật lại chuyện hóa bánh ra nhiều, năm chiếc bánh và hai con cá (Lc 9,10-17; Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Ga 6,1-13).

         

Phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng từ vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá nói lên quyền uy tuyệt đối của Chúa Giê-su.  Phép lạ hóa bánh ra nhiều này cũng nói đến bí tích Thánh Thể.

         

Chúa Giê-su rao giảng cho đám đông dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.  Chiều đến, thay vì giải tán dân chúng, cho đám đông về để vào các làng mạc nông trại tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi Chúa giảng dạy là nơi hoang vắng, Chúa đã thực hiện phép lạ nuôi cả năm ngàn người ăn, và dư đến mười hai thúng.

         

“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.”  

         

Chúa Giê-su chạnh lòng thương ban phát của ăn cho hết tất cả mọi người đi theo Chúa nghe giảng dạy.  Vì lòng tin, đám đông dân chúng đi theo Chúa nghe giảng dạy trước đã, rồi ‘ngày đã bắt đầu tàn’ (Lc 9,12a), Chúa mới biểu lộ tình thương của Chúa cách cụ thể.  Mọi người đi theo Chúa vì lòng tin, chứ không phải vì của cải vật chất.

         

Đi theo và nghe Chúa Giê-su giảng dạy về Nước Thiên Chúa, chứng tỏ rằng đám đông đi tìm những giá trị siêu nhiên nơi Chúa Giê-su.  ‘Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê,’ vì chính khi ăn bánh và cá, tất cả đã được gặp gỡ Chúa Giê-su.  Mọi người được hiệp thông thần linh với chính Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su đã cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mọi nguời ăn. 

         

Chúa Giê-su thết đãi đám đông dân, được ăn no nê, vì Chúa là chủ bữa ăn.  Chúa Giê-su tiên báo Phép Thánh Thể, mà Chúa sẽ thiết lập sau này.  Chúa Giê-su ban phát chính thân mình làm của nuôi linh hồn, cho chúng ta được thông dự vào Nước Thiên Chúa.  Hồng ân của Chúa Giê-su quá đỗi dồi dào, nhiều ngàn người được ăn và còn dư bánh.

         

Chúa Giê-su chủ động thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều là lời mời gọi chúng ta hãy đến cùng Chúa với lòng tin và sự khiêm tốn.  Mười hai thúng bánh dư, sau khi ‘mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.’

 

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB