CHỦ ĐỀ

 

 

NGÀY THÁNH THỂ XI

11-14 / 6 / 2020

 

 

“AI ĂN THỊT VÀ UỐNG MÁU TÔI,

THÌ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI”

(Gio-an 6,54a)

 

 

Chúa Giê-su minh nhiên khẳng định lấy thịtvà máu mình cho nhân loại.   “Thịt” và “Máu” tuy nghe có vẻ như là thức ăn trần tục, nhưng thật ra thịt và máu giúp chúng ta chia sẻ Chúa Ki-tô đã phục sinh và đã được Thần Khí biến đổi.  Người nào ăn thịt và uống máu Chúa bây giờ ở đời này thì sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu đời sau.

Chúa Giê-su mời gọi tất cả mọi người ăn thịt và uống máu Chúa để được sống đời đời.  Chúa Giê-su phán rằng tất cả mọi người, bất cứ ‘ai’ cũng sẽ được sự sống muôn đời, khi ăn thịt và uống máu Chúa.  Chúa Giê-su không giới hạn phạm vi, miễn là người đó hội đủ điều kiện: ‘ăn thịt’ và ‘uống máu’ Chúa.  Lời Chúa phán, “vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,55-56).

Khi ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta được kết hiệp cách thiêng liêng với Chúa ngay ở đời này.  Chúa sẽ cho chúng ta được nếm hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đời sau nhờ sự phục sinh vinh thắng sự chết của Người. 

Trong Thánh Lễ, người Ki-tô hữu thật sự nhận lãnh Mình và Máu Chúa Ki-tô trong cái chỉ còn là hình thức của bánh và rượu.  Chúa Ki-tô Phục Sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng cho chúng ta được sống đời đời.

Trong văn hóa Do-thái, thịt và máuchỉ con người trong thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử. Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận toàn diện ‘chất người’ của Chúa làm sở hữu của chúng ta, và ‘chất người’ ấy của Chúa thông ban cho ta thần tính của Chúa.  

Chúa Giê-su là con Chiên Vượt Qua, tự hiến mình làm của lễ xóa tội trần gian, và qua đó, đưa tất cả những lễ xá tội thời Cựu Ước đến điểm hoàn thành mỹ mãn.  Chúa Giê-su hiến mình và máu cách trọn vẹn con người phục sinh của Chúa, làm của ăn nuôi dân Người, Chúa kết hợp hoàn hảo dân thánh với Thiên Chúa Cha.

 

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

© 2009 by Benedictine Monastery of Thien Tam

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square