CÁC GIẢNG THUYẾT VIÊN

 

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm và Ban Tổ Chức xin vui mừng giới thiệu

Quí Giảng Thuyết Viên của NGÀY THÁNH THỂ XII.

 

 

1. Lm. Vũ Đảo, SVD

 

- Đề tài 1: "Thày đến để các con được sống hạnh phúc" (Ga 10,10).

- Đề tài 2:  "Bước vào đường nẻo an vui" (Col 3,15).

 

 

2. Lm. Trịnh Đức Hòa

 

- Đề tài 1:  Hội Thánh: Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

- Đề tài 2:  Thánh Thể: Trái Tim của Hội Thánh.