top of page

CÁC GIẢNG THUYẾT VIÊN

 

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm và Ban Tổ Chức xin vui mừng giới thiệu

Quí Giảng Thuyết Viên của NGÀY THÁNH THỂ XIII.

 

 

1. Lm. Vũ Đảo, SVD

 

2. Lm. Trịnh Đức Hòa

 

3. Lm. Nguyễn Vân Sơn

4. Lm. Phạm Hữu Đạt, SDD

5. Lm. Ngô Hoàng Khôi, CRM

6. Lm. Nguyễn Đình Phúc, CSsR

 

 

 

bottom of page