Ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

NGÀY THÁNH THỂ X-2019

THƠ CÁM ƠN

 

“MẮTHỌ LIỀN MỞ RA VÀ HỌ NHẬN RA NGƯỜI, 

NHƯNGNGƯỜI LẠI BIẾN MẤT”

(Lc 24,31)

 

Quí Vị kính mến,

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm xin tạ ơnThiên Chúa về NGÀY THÁNH THỂ X đã được mọi sự tốt đẹp. Đan Viện xin chân thành ghi ơn quí Đức Cha, quí Cha giảng thuyết, quí Cha khách, quí Thầy Phó Tế, quí Tu Sĩ nam nữ, và tất cả quí khách hành hương đã đến với Đan Viện. 

Đan Viện xin được bày tỏ tấm lòng tri ân đến Ban Tổ Chức và tất cả quí thiện  nguyện viên của nhiều phó ban đã đóng góp công của, thời giờ, cho việc chuẩn bị và tổ chức NGÀY THÁNH THỂ X năm nay.

Đan Viện hết lòng ghi ơn đến quí khách hành hương đã đến tham dự từ những nơi xa và gần. Quí Vị đã đóng góp, xin Lễ, xin Khấn, và vào Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi “Gia Đình Thiên Tâm.”  Những bao thơ ủng hộ, xin khấn và xin lễ, Đan Viện sẽ cầu nguyện và dâng những Thánh Lễ theo những ý chỉ xin.  Mọi đóng góp của Quí Vị đã tạo điều kiện cho Đan Viện tổ chức NGÀY THÁNH THỂ X năm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho toàn thể Quí Vị!

Đan Viện và Ban Tổ Chức cám ơn quí Ca Đoàn, quí Ca Trưởng và quí Ca Viên đã phụ trách phần thánh nhạc cho các Thánh Lễ.  Thánh Lễ được cử hành thêm phần long trọng và sốt sắng.

Kính thưa toàn thể Quí Vị, trong phần tổ chức, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và sơ xuất, Đan Viện và Ban Tổ Chức kính xin Quí Vị niệm tình tha thứ!

  

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể là của nuôi linh hồn và là suối nguồn yêu thương ban nhiều ơn phúc cho Quí Vị và gia đình! 

Đan Viện kính chúc Quí Vị và thân quyến luôn được dồi dào sức khỏe và ơn bình an!

Nay kính,

 

Fr. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

Đan Trưởng