top of page

THƠ NGÀY THÁNH THỂ

 

Hân hoan chúc mừng NGÀY THÁNH THỂ VI-2015,

từ ngày 4-7 tháng 6 năm 2015,

tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm

 

Chúc mừng Đại Hội năm nay

Tôn Thờ Thánh Thể tràn đầy Hồng Ân

Mọi người thiện chí ân cần

Bốn ngày hạnh phúc Thánh Ân rất nhiều

Được nghe giảng thuyết nhiều điều

Học hỏi hiểu biết mến yêu hết lòng

Thánh Thể nguồn mạch vô song

Dưỡng nuôi con cái suốt trong cuộc đời

Vinh Danh Thiên Chúa cao vời

Mừng Ngày Thánh Thể mọi người hỉ hoan

Hồng Ân Thiên Chúa thương ban

Tôn Thờ Thánh Thể muôn vàn ơn thiêng

Cuộc đời sầu khổ ưu buồn

Cầu xin Thánh Thể xác hồn bình an

Ơn lành Thánh Thể đầy tràn

Siêng năng rước Chúa ơn ban dồi dào

Mình Máu cực trọng cực cao

Con xin lãnh nhận tin vào tương lai

Cha là Chúa Cả Ngôi Hai

Giáng Sinh xuống thế cứu loài người ta

Toan về cùng Đức Chúa Cha

Thương con Chúa đã lập ra phép này

Để con ở chốn khách đầy

Có Cha yên ủi đêm ngày liên liên

Xin cho con nhớ không quên

Lời truyền rượu bánh trở nên Máu Mình

Bề ngoài còn sắc còn hình

Lòng tin đã trở nên Mình Máu Cha

         

Lưu niệm: NGÀY THÁNH THỂ VI, tháng 6 năm 2015

Tác giả: một vị khách hành hương, Arlington, Texas

bottom of page