top of page

NGÀY TĨNH TÂM

MÙA VỌNG

Thứ Bảy Ngày 6 Tháng 12 Năm 2014

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

10:00 am     Hội Thảo (Lm. Trần Công Nghiệp - Hội Trường)

11:00 am     Giải lao

11:15 am     Hội Thảo (Lm. Trần Công Nghiệp - Hội Trường)

12:15 pm     Giải lao

12:30 pm     Bữa ăn trưa (Đan Viện cung cấp)

2:00 pm       Hội Thảo (Lm. Trần Văn Hào - Hội Trường)

2:45 pm       Giải lao

3:00 pm       Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa (Hội Trường)

4:00 pm       Hội Thảo (Lm. Trần Văn Hào - Hội Trường)

5:00 pm       Giải lao

5:15 pm       Thánh Lễ (Giảng Lễ: Lm. Vương Lưu Thiện - Hội Trường)

Bữa ăn tối (Đan Viện cung cấp)

7:00 pm       Chầu Thánh Thể (Chủ Sự: Lm. Nguyễn An Dũng)

(Chư Thánh Điện)

 

Trong Ngày Tĩnh Tâm sẽ có cha ngồi tòa giải tội

cho những ai ước ao được giao hòa với Chúa và Giáo Hội.

 

bottom of page