NGÀY TĨNH TÂM

MÙA VỌNG

Thứ Bảy Ngày 6 Tháng 12 Năm 2014

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

10:00 am     Hội Thảo (Lm. Trần Công Nghiệp - Hội Trường)

11:00 am     Giải lao

11:15 am     Hội Thảo (Lm. Trần Công Nghiệp - Hội Trường)

12:15 pm     Giải lao

12:30 pm     Bữa ăn trưa (Đan Viện cung cấp)

2:00 pm       Hội Thảo (Lm. Trần Văn Hào - Hội Trường)

2:45 pm       Giải lao

3:00 pm       Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa (Hội Trường)

4:00 pm       Hội Thảo (Lm. Trần Văn Hào - Hội Trường)

5:00 pm       Giải lao

5:15 pm       Thánh Lễ (Giảng Lễ: Lm. Vương Lưu Thiện - Hội Trường)

Bữa ăn tối (Đan Viện cung cấp)

7:00 pm       Chầu Thánh Thể (Chủ Sự: Lm. Nguyễn An Dũng)

(Chư Thánh Điện)

 

Trong Ngày Tĩnh Tâm sẽ có cha ngồi tòa giải tội

cho những ai ước ao được giao hòa với Chúa và Giáo Hội.