Hôm nay Cộng Đoàn Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng đón nhận hai Tập Sinh mới, đó là Thầy Phao-lô Hạnh Nguyễn Trung Doanh và Thầy Gioan Thành Đinh Hoàng Bảo.


Sau thời gian Thỉnh Sinh, một giai đoạn sơ khởi làm quen với nhịp sống của Cộng Đoàn, hôm nay hai Thầy bước sang một giai đoạn mới của ơn gọi, giai đoạn tìm hiểu sâu hơn về đời sống đan tu, học hỏi các lời khuyên Phúc Âm, Tu Luật Thánh Biển Đức, tập đời sống đời cầu nguyện cũng như đời sống chung với các anh em đan sĩ trong cộng đoàn…

Sau bài đọc Sách Thánh giờ Kinh Sáng ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, nghi thức được bắt đầu với việc xướng danh và thẩm vấn. Đáp lại lời thỉnh nguyện của các Thỉnh Sinh, muốn được tập sống đời đan tu, Cha Viện Trưởng Mát-thêu Gẫm cùng anh em đan sĩ trong Cộng Đoàn chấp nhận cho hai Thỉnh Sinh được vào năm Tập theo Giáo luật. Dựa trên Lời Chúa, ngài chia sẻ đôi lời với các Thỉnh Sinh về ý nghĩa của năm Tập, về bản chất của đời đan tu, cũng như tầm quan trọng của thời gian ở Tập Viện. Đây là thời gian cần thiết trong tiến trình đào tạo, giúp các Tập Sinh xây dựng nền móng cho toàn bộ đời đan tu của họ sau này. Trong năm Tập, họ được hướng dẫn khám phá ra ơn gọi; tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời đan tu và Tu Luật Thánh Biển Đức, nhất là các lời khuyên Phúc Âm; đồng thời giúp họ trải nghiệm về đời sống chiêm niệm, kết hiệp cùng Đức Ki-tô. Cha Viện Trưởng khuyên các Tân Tập Sinh tận dụng thời gian ân phúc, sống gần gũi thân mật với Chúa để tâm hồn luôn được bình an, vui tươi và tràn đầy ân sủng hầu có thể bước tiếp đến ngày tuyên khấn.


Tiếp đến, các Tân Tập sinh được nhận Áo dòng và tên gọi mới như dấu chỉ các Thầy hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô và phục tùng Người.

Trong chiếc áo dòng dài và khăn vai, các Tân Tập sinh được Cha Viện trưởng trao cho Cha Tập sư, để cùng với Tập sư, các Tập Sinh bắt đầu bước vào một giai đoạn dành trọn lòng trí cho Thiên Chúa.


Sau nghi thức nhận Tập Sinh, giờ Kinh Sáng tiếp tục với Thánh Ca Tin Mừng Benedictus.

Thông thường, nghi thức này được cử hành cách riêng tư trong Cộng Đoàn. Tuy nhiên, hôm nay, ngoài các anh em đan sĩ trong Cộng Đoàn, còn có sự hiện diện của Ông Bà Cố của Thầy Gioan Thành.


Xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa ban cho các đan sĩ của Ngài như lời Thánh Vịnh gia: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135).

Biển Đức Thiên Tâm 14/9/2023
Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 SE County Road, 4271 - Kerens, Tx 75144-7069 | Tel: (903) 229-2034 | E-mail: danvienthientam@gmail.com